Gå till innehåll

Flyktingmottagningen och samhällsinformation

Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av nyanlända flyktingar som utifrån bosättningslagen anvisats till Vårgårda kommun.

Som anvisad flykting ska du erbjudas bostad, svenska för invandrare (SFI), samt samhällsorientering. Flyktingsamordnare anmäler nyanlända till Arbetsförmedlingens etableringsprogram som är på heltid i 24 månader. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med den nyanlände en planering utifrån den enskildes behov gällande vilka aktiviteter som ska ingå i programmet.

SFI och samhällsorientering

Kommunen ansvarar för att erbjuda SFI och samhällsorientering inom ramen för etableringsplanen. Nyanlända får etableringsersättning under etableringstiden.

Flyktingmottagningen ansvarar för att ge den nyanlände en introduktion till det svenska samhället och hjälp att starta upp sitt nya liv i Sverige. Som nyanländ erbjuds man också hjälp med myndighetskontakter, anmälan till skola/förskola och annat som behövs för att vardagen ska fungera.

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av nyanlända flyktingar som utifrån bosättningslagen anvisats till Vårgårda kommun. Anvisade flyktingar ska erbjudas bostad, SFI, svenska för invandrare, samt samhällsorientering. Flyktingsamordnare anmäler nyanlända till Arbetsförmedlingens etableringsprogram som är på heltid i 24 månader. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med den nyanlände en planering utifrån den enskildes behov gällande vilka aktiviteter som ska ingå i programmet.

Kommunen ansvarar för att erbjuda SFI och samhällsorientering inom ramen för etableringsplanen. Nyanlända får etableringsersättning under etableringstiden.

Flyktingmottagningen ansvarar för att ge den nyanlände en introduktion till det svenska samhället och hjälp att starta upp sitt nya liv i Sverige. Som nyanländ erbjuds man också hjälp med myndighetskontakter, anmälan till skola/förskola och annat som behövs för att vardagen ska fungera.

Är du nyanländ flykting och har flyttat till kommunen på egen hand?

Kanske som anhörig till någon som redan bor här eller som egenbosatt (EBO).

Då är du välkommen att ta kontakt med flyktingmottagningen för information och vägledning i din nya vardag.

Du kan bl a få hjälp att anmäla dig till SFI och samhällsorientering, en kurs på 100 timmar, om att leva i Sverige. Kursen ges på ditt modersmål.

Kontakt

Susanne Johansson

Ansvarig för Flyktingsamordnare

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren