Gå till innehåll

Ansöka om stöd

Om du som äldre eller närstående inte längre klarar av vardagen så har du rätt att få hjälp. Det finns flera olika sorter av stöd som du kan ansöka om beroende av din situation och behov, till exempel trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse/växelvård och särskilt boende.

Ansökan

Du som vill ansöka om hjälp och stöd från kommunen kan göra detta genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren kontaktar dig, bokar eventuellt in ett hembesök och utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av stöd.

Biståndshandläggaren kan behöva hämta in uppgifter från andra för att göra sin utredning. Oftast gäller det utlåtande från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Dessa uppgifter hämtas endast med ditt samtycke.

Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som nämnden har antagit. Riktlinjerna är till för att personer med liknande hjälpbehov ska få samma hjälp.

Biståndshandläggare når du genom att ringa Vårgårda kommuns växel. De har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 08.30-09.30.

Telefonnummer växel: 0322-600 600

Använd blanketten Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen SoL.

Beslut och överklagan

Efter att biståndshandläggaren har utrett din ansökan så får du ett beslut. I beslutet framgår vilken insats du har rätt till, i vilken omfattning samt hur länge beslutet gäller. Beslutet skickas hem till dig. Om du får ett avslag, det vill säga om du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med detta.

Hur man överklagar ett beslut

Omprövning av beslut

Din situation kan förändras och det ska alltid vara ditt aktuella behov av stöd som tillgodoses. Om dina behov förändras så pass att ditt stöd behöver minskas eller du behöver mer stöd, kontakta biståndshandläggare.

Sekretess

All personal du möter omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Kontakt

Biståndshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Telefontider biståndshandläggare:

Måndag-fredag 8.30-9.30

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-30
Senast uppdaterad: 2023-11-30
Sidansvarig: Tove Wallin