Gå till innehåll

Trygg hemgång

Trygg hemgång syftar till att ge dig en trygg och säker tillvaro efter din sjukhusvistelse. Det betyder att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem från sjukhuset. Du kommer att få göra de flesta praktiska sysslor själv i ditt eget tempo men personal finns till hands och stöttar när det behövs. Den första tiden bygger på ett nära samarbete mellan dig personalen som arbetar med trygg hemgång.

Så fungerar trygg hemgång

När sjukvården bedömt att du inte längre behöver sjukhusvård kan
du behöva stöd av oss i kommunen. Sjukhuset informerar kommunen
om ditt hälsotillstånd inför hemgången. Har du behov av hälso- och
sjukvård kommer kommunens legitimerade personal att kontakta dig.

En undersköterska möter upp dig i hemmet och tillsammans går ni
igenom hur mycket hjälp och stöd du behöver för att bli så självständig och oberoende som möjligt och för att du ska känna dig trygg i din bostad. I lugn och ro planerar ni tillsammans olika praktiska
göromål för de närmaste dagarna, till exempel matinköp, mediciner,
hjälpmedel, trygghetslarm etc. Det är personal från hemtjänsten som ger dig stöd under trygg hemgång.

Uppföljning

När du varit hemma några dagar gör biståndshandläggare en uppföljning för att sedan fatta ett nytt biståndsbeslut utifrån ditt kvarvarande behov. Vid uppföljningen går ni gemensamt igenom vad du klarar själv och vad du behöver fortsatt hjälp och stöd med.

Om det trots stora hjälpinsatser inte fungerar hemma görs en ny
bedömning av biståndshandläggaren.

Avgift

Du betalar en avgift för trygg hemgång. Om du även är i behov av hemsjukvård betalar du också en avgift för den. Hur stor den totala avgiften blir beror på dina inkomster men den blir aldrig högre än maxtaxan som är 2 575 kr per månad år 2024. Mer information om kommunens avgifter finns under avsnittet Avgifter för vård och omsorg.

Avgift för Trygg hemgång 2024

Insats

Avgift


Trygg hemgång

2575 kr/månad

Ingår i maxtaxa (2575 kr/månad)

Hemsjukvård

493 kr/månad

Ingår i maxtaxa (2575 kr/månad)


Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-17
Senast uppdaterad: 2024-01-17
Sidansvarig: Tove Wallin