Gå till innehåll

Avgifter för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgifter för olika tjänster, bland annat hemtjänst, särskilt boende (vård- och omsorgsboende), korttidsvistelse, trygghetslarm, ledsagning och hemsjukvård. Avgift betalas alltid av varje person som erhåller stöd, inte per hushåll.

Så beräknas avgiften

Enligt socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsavgiften vara inkomstprövad. Det innebär att avgiftens storlek räknas ut utifrån inkomster och utgifter (boendekostnad). Det är viktigt eftersom det annars skulle kunna innebära att någon som har låga inkomster måste tacka nej till vård och omsorg för att man inte har råd att betala avgiften.

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste vi veta hur mycket inkomster du har. Därför skickar kommunen ut en så kallad inkomstförfrågan. Den skickas ut till alla som har avgiftsbelagda insatser i början på varje år. Under resten av årets ska den fyllas i om förhållandena ändrats och av nya omsorgstagare. Det går även att lämna in inkomsförfrågan via Vårgårda kommuns e-tjänst.

Det finns ett tak för hur stor en vård- och omsorgsavgift får bli per månad. Det kallas högkostnadsskydd eller maxtaxa. Oavsett hur höga inkomster man har ska ingen behöva betala mer än maxtaxan. Maxtaxan ändras varje år. År 2024 är maxtaxan 2 575 kr/månad.

Om du har låg inkomst kan du ha rätt till bostadstillägg. Detta ansöker du om hos pensionsmyndigheten om du är över 65 år och hos försäkringskassan om du är under 65 år.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgsavgifter 2024


Kostnader vid stöd i hemmet 2024

Insats

Avgift


Hemtjänst

271 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Hemsjukvård

493 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Avlösare under 8 timmar per månad

Avgiftsfritt


Avlösare över 8 timmar per månad

271 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Trygghetslarm

246 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Ledsagare

271 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)


Kostnader vid korttidsvistelse 2024

Insats

Avgift


Korttidsvistelse/växelvård

85 kr/dag

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Måltider

165 kr/dag


Förbrukningsartiklar

35 kr/dagKostnader på särskilt boende 2024

Insats

Avgift


Personlig omvårdnad

2575 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Måltider

5025 kr/månad


Hyra för lägenhet

ca 3600 - 5600 kr/månadKostnader för övriga insatser/tjänster 2024

Insats

Avgift

Hemleverans av matportion via hemtjänst

71 kr/portion

Måltid på dagverksamhet Träffen

66 kr/portion

Dagverksamhet Träffen

Avgiftsfritt

Tvätt i tvätteriet

25 kr/kg

 

Vid frågor når du våra avgiftshandläggare genom att ringa Vårgårda kommuns växel.

Telefonnummer växel: 0322- 600 600

Kontakt

Avgiftshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-27
Senast uppdaterad: 2024-03-27
Sidansvarig: Tove Wallin