Gå till innehåll

Utmaningsrätt

Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som drivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, innebär att företag, kooperativ, föreningar, andra sammanslutningar eller privatpersoner som vill driva kommunens verksamhet lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Områden som inte kan utmanas är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, kommunala bolag och verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen.

Att tänka på som utmanare:

  • Finns verksamheten i kommunen?
  • Sköts den i egen regi?
  • Hur är den organiserad?
  • Är det taktiskt att utmana just nu?

Hur går det till att utmana?

Förloppet startar när en utmaning lämnas in till kommunen. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan, måste hanteras på ett objektivt sätt. Om utmaningen bedöms av kommunen som seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är alla, inte bara utmanaren, välkomna att lämna anbud.

Utmaningar som visar sig gälla myndighetsutövning, verksamhet som redan idag ligger på entreprenad eller verksamhet som organisatoriskt inte lämpar sig för upphandling (för liten, för omfattande eller innebär organisatoriska eller ekonomiska nackdelar), kan därmed sorteras bort redan i den första kontakten mellan kommunens näringslivssamordnare och den som utmanar.

Kommunens näringslivssamordnare hjälper dig

Det kan vara svårt för utmanare att sätta sig in i kommunens verksamhet. Den är komplex och förstås ofta bättre av den part som redan varit en del av arbetet tidigare. Det kan därför vara en utmaning att lämna en komplett utmaning. Då finns kommunens näringslivssamordnare. Den tar kontakt med alla som lämnar in en utmaning. Samordnaren låter dig veta vilka förutsättningar som finns för det område som du utmanat. Du får även en chans att förklara så att kommunen uppfattat din utmaning på rätt sätt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-29
Senast uppdaterad: 2023-09-29
Sidansvarig: Pontus Lilja