Gå till innehåll

Grovavfall

Grovavfall är det hushållsavfall som är för stort eller väger för mycket för att läggas i den gröna soptunnan.

Lämna grovavfall

Grovavfall sorteras och lämnas till återvinningscentralen.

Budad grovsophämtning

Har du själv inte möjlighet att ta ditt grovavfall till återvinningscentralen kan du beställa budad grovsophämtning. En avgift tas ut enligt gällande taxa.

Beställ budad grovsophämtning av Remondis:

Telefon: 0322-120 07

E-post: kundtjanst.vargarda@remondis.se

Lämna grovavfall i Alingsås kommun

Du som bor i Vårgårda kommun har möjlighet att lämna avfall på Bälinge ÅVC och Sollebrunn ÅVC i Alingsås kommun. Du behöver ansöka om passerkort.

Lämna avfall i Alingsås kommun.

Asbest

Tänk på att materialet måste vara väl förpackat i plast. Använd så kallad byggplast eller kraftiga plastpåsar och tejpa ihop. Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot.

Asbest ska läggas i låst container, kontakta personal innan du lämnar ditt asbestmaterial. Tänk på att paketen inte ska väga mer än att du själv orkar lägga in dem i containern.

Det är kostnadsfritt att lämna asbest upp till 20 kg, därefter tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Båtar

Du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. Uttjänta plast- och glasfiberbåtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt.

Skrota din uttjänta fritidsbåt på båtretur.se. Länk till annan webbplats.

Ensilageplast

Du kan lämna ensilageplast och andra plastförpackningar från ditt lantbruk eller hästgård för återvinning. Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie som arbetar för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare m fl.

Observera att leverantören för den förpackning som returneras måste vara ansluten till Svepretur.

Återvinn ensilage på svepretur.se. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-26
Senast uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Ida Bryngelsson