Gå till innehåll

Elda med ved

Brasa

Många som har en vedkamin ser idag en möjlighet att spara el genom att elda i högre utsträckning än tidigare. Det är viktigt att elda på rätt sätt. Här får du tips och råd samt på alternativ till vedeldning.

Att tänka på

  • Många vedkaminer är inte avsedda för kontinuerlig eldning utan endast för några timmars myseldning för att sedan få kallna.
  • Eldar du kontinuerligt blir rökkanalen varmare än avsett vilket i värsta fall kan förorsaka brand där skorstenen passerar genom bjälklag och tak.
  • Du ska aldrig elda mer än 2-3 kg ved per timme i en normal vedkamin och heller inte längre än 3-4 timmar i sträck.
  • Många försöker ”hålla kvar” elden så länge som möjligt och stryper förbränningslufttillförseln, ”drar igen luftspjället”, vilket gör att elden får för lite syre med ofullständig förbrännings som följd. Den ofullständiga förbränningen ger utsläpp av hälsofarliga ämnen ur skorstenen.
  • Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög.

Vad får du elda?

I kamin eller eldstad får du bara elda ved. Att elda avfall är ett brott mot miljölagstiftningen. Eldning av avfall innebär risker för dig själv och andra, eftersom det bildas mycket miljöfarliga ämnen i röken. Det beror på att avfallet inte förbränns helt i en eldstad.

Släng ditt avfall i ditt sopkärl, lämna det på en återvinningsstation eller kör det till Tumbergs återvinningscentral beroende på vad det är för avfall.

Om källsortering och återvinning.

Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år.

Hur mycket energi ger veden?

Ungefärligt energiinnehåll per m³ stjälpt mått och ca 20% fukthalt, det vill säga inte färsk ved:

  • Björk: 1200 kWh/m³s
  • Tall: 1100 kWh/m³s
  • Gran: 1000 kWh/m³s
  • Vedsäck ”på macken” (40 liter): ca 65 kWh

Alternativ till vedeldning

En pelletskamin är en mycket bättre tillskottsvärmekälla, som är byggd för kontinuerlig förbränning och med all nödvändig automatik för att sköta sig själv så länge man fyller på pellets i den.

Även luft/luftvärmepump är bättre än vedkamin eftersom den är ännu mer tillsynsfri än pelletskaminen och med en investeringskostnad som är mycket lägre än ved- eller pelletskamin med skorsten.

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Ida Bryngelsson