Gå till innehåll

Elräkningen - vi reder ut begreppen

Elledning i motljus

Vad består elräkningen av egentligen? Och varför är den uppdelad på elnät- och elhandelskostnader? Vad kan jag påverka och vilka delar är inte förhandlingsbara? Här reder vi ut begreppen.

För att få el behöver du ha två olika avtal, ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Elnätsavtalet tecknar du med den som äger elnätet där du bor. Elhandelsbolag kan du välja själv. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag.

Det är viktigt att välja ett elhandelsavtal. Gör du inte det så väljer din nätleverantör ett åt dig, vilket ofta inte är särskilt fördelaktigt för dig som konsument. Du vet att din nätleverantör har valt ditt elavtal om det står anvisat avtal eller anvisat pris på din elfaktura.

Om elnätsfakturan

Följande avgifter finns ofta på din elnätsfaktura:

  • Elnät: Kostnader som ska betalas till elnätsägaren. Elnätskostnader är inte förhandlingsbara och du kan heller inte byta till annan nätägare.
  • Säkring: Huvudsäkringens storlek ligger till grund för fasta avgifter/abonnemangsavgift.
  • Taxa: Typ av abonnemang som gäller enligt taxetabeller hos nätleverantören.
  • Abonnemang: En fast avgift som normalt betalas med 1/12-del varje månad. Ej förhandlingsbar.
  • Elöverföring: Så många kWh du använde under månaden. Ej förhandlingsbar.
  • Energiskatt: Bestäms av regeringen. Ej förhandlingsbar.
  • Moms: Betalas på summan av Abonnemang, Elöverföring och Energiskatt. Ej förhandlingsbar.

Om elhandelsavtal

Du kan fritt välja varifrån du vill köpa elen du använder. Det finns olika typer av elhandelsavtal, och avtalen är förhandlingsbara.

Avtal med fast pris

Ett fast elavtal innebär att du betalar samma pris för varje kWh under hela den period som avtalet tecknas för, ofta mellan ett till tre år. I utmanande tider behöver elhandelsbolagen ta höjd för de svårförutsägbara elpriser som kan tänkas uppstå under avtalsperioden så därför tenderar fasta avtal att kosta ganska mycket per kWh.

Avtal med rörligt pris

Ett så kallat rörligt elavtal innebär att du betalar ett pris per kilowattimme som består av det genomsnittliga priset på elbörsen (det så kallade spotpriset) för den gångna månaden plus elhandlarens påslag och moms.

Ditt pris kommer att gå upp och ned under året, men förändras endast en gång per månad.

Avtal med timpris

Om du väljer ett avtal med timpris (det vill säga rörligt timdebiterat pris) betalar du för vad elen faktiskt kostar på elbörsen när du använder den, plus elhandlarens påslag och moms. Med timprisavtal är det fördelaktigt om du kan styra sin elanvändning till de timmar på dygnet då priset är som lägst.

Vad kostar elen totalt?

Utöver kostnaden för elen du förbrukar ingår i avtalen ofta även en abonnemangsavgift och en årsavgift, som är fasta kostnader.

Eftersom de fasta kostnaderna inte påverkas av hur många kWh du förbrukar ska du alltså inte räkna in dem när du beräknar din elkostnad och eventuella elbesparande åtgärder. Räknar med andra ord endast in de rörliga kostnaderna.

Watt, kilowatt och kilowattimmar

  • Energi mäts i wattimme (Wh). Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1000 gram eller att 1 kilometer består av 1000 meter.
  • Effekt mäts i enheten watt (W). Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har. För att få fram hur mycket energi som en viss apparat använder så multiplicerar du effekten med tiden du använder apparaten. Tiden mäts i timmar (h). Energi = Effekt x tid. En dammsugare kan exempelvis ha en effekt på 600 W, en mobilladdare 5 W.

Välj miljömärkt el

Det finns många elhandelsbolag som säljer ursprungsmärkt el av olika slag, till exempelvis vindkraftsel, vattenkraftsel, förnybar el och kärnkraftsel. När du väljer elavtal, tänk då på hur ditt val av elavtal kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Elhandelsbolagen är skyldiga att redovisa hur stora utsläpp den el du använder ger upphov till.

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Ida Bryngelsson