Gå till innehåll

Planbesked

Vill du bygga bostäder eller verksamheter som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område? Då ska du ansöka om planbesked. Ett planbesked ger svar på om marken är lämplig att bygga på och om kommunen kommer påbörja ett planarbete.

Ansök om planbesked

En ansökan om planbesked görs skriftligen med e-post till kommunen. Ta gärna kontakt med oss för att rådgöra innan du ansöker om planbesked.

Din ansökan ska innehålla:

  • Namn och kontaktuppgifter till dig som söker.
  • Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare, om det är en annan än den som söker.
  • Ett godkännande från fastighetsägare, om det är en annan än den som söker.
  • Personnummer eller organisationsnummer.
  • Fastighetsbeteckning.
  • Beskrivning av förslaget, omfattning och syfte med åtgärden. Om det handlar om ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.
  • Karta över området som berörs.

Kommunen bedömer din ansökan

När en ansökan kommit in prövar kommunen lämpligheten i åtgärden, med utgångspunkt huvudsakligen i översiktsplanen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Om inget annat överenskommits ska beslut om planbesked fattas inom 4 månader från det att en komplett ansökan inkommit.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-23
Senast uppdaterad: 2023-05-23
Sidansvarig: Ida Bryngelsson