Gå till innehåll

Pågående detaljplanering

Här kan du följa kommunens pågående detaljplanearbeten och ta del av tillhörande planhandlingar.

Karta över pågående detaljplaner Detaljplan för Fagrabo Väst Detaljplan för Flaskeberget Detaljplan för Hallaberget Detaljplan för Bryggaren 10 m. fl. Detaljplan för Svarthall 1:4 m.fl. Detaljplan för Vårgårda Norra Detaljplan för Hol 14:8 m. fl. Detaljplan för Kvarteret Katten Detaljplan för Vårgårda Östra

Startskede

Planer som fått planuppdrag men ännu inte varit utställda på samråd.

Samråd

Planer som är eller har varit utställda på samråd.

Granskning

Planer som är eller har varit utställda på granskning.

Antagande

Planer som ska eller har antagits av kommunfullmäktige.

Överklagade detaljplaner

Planer som överklagats och behandlas av Mark- och miljödomstolen. Just nu finns inga överklagade detaljplaner.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson