Gå till innehåll

Detaljplan för kvarteret Katten

Flygbild över planområde för detaljplan för kvarteret Katten

Bostäder i naturnära läge i anslutning till befintlig bebyggelse.

Planområdet

Området är beläget i sydöstra delen av Vårgårda tätort och utgörs idag huvudsakligen av betesmark. Det avgränsas av villabebyggelse vid Klövervägen i väster, Tångaheds naturreservat i norr, och annan naturmark i söder och öster. Områdets storlek är cirka 1,9 hektar.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Vårgårda tätort.

Bakgrund

Kommunen har fått in en ansökan om detaljplan för utbyggnad av bostäder på del av fastigheten Hägrunga 5:9. Ansökan avser 47 bostäder i radhus och parhus. Kommunstyrelsen har beslutat att en detaljplan ska tas fram för området.

Aktuellt skede i planprocessen: Startskede

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. Processen befinner sig i startskedet.

Planhandlingar publiceras i samband med att planen sänds ut för samråd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson