Gå till innehåll

Detaljplan för Fagrabo Väst

Flygbild över Kesberget, och omgivande bebyggelse

Bostäder i frilufts- och tätortsnära läge nordost om Vårgårda centrum.

Planområdet

Planområdet är beläget nordost om Vårgårda tätort och avgränsas av befintlig villabebyggelse och natur åt sydväst, småhusområdet Fagrabo Ängar (under byggnation) åt nordväst, och natur, främst skog, i övriga väderstreck.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och kompletterande service i Vårgårda tätort.

Bakgrund

Fagrabo är Vårgårdas stora utbyggnadsområde under kommande år. Ett planprogram har tagits fram för hela området. Arbetet med den aktuella detaljplanen har initierats av Vårgårda kommun och bedrivs utifrån planprogrammets intentioner.

Aktuellt skede i planprocessen: Samråd

Planen var utställd på samråd 15 december 2022 - 14 februari 2023.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-11
Senast uppdaterad: 2024-06-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson