Gå till innehåll

Detaljplan för Svarthall 1:4 m. fl.

Väg och befintlig verksamhet

Bostäder inom sammanhållen bebyggelse i Fly, med närhet till Lena skola.

Planområdet

Planområdet är beläget i Fly, vid korsningen mellan väg 1890 och vägen mot Långared. Det är cykelavstånd, ca 6,5 km, till Alingsås centrum och 18 km till Vårgårda centrum. Lena skola ligger tre km bort. I dagsläget finns några lagerbyggnader på fastigheten Svarthall 1:4. Fastigheterna söder därom utgörs av åkermark.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder inom sammanhållen bebyggelse i Fly, nära Lena skola.

Bakgrund

Kommunen har fått in en ansökan om detaljplan för utbyggnad av bostäder på fastigheten Svarthall 1:4. Ansökan avser 33 kedjehus i två plan. I samband med detta utreds möjligheterna att inkludera fastigheterna söder därom, och planera även dessa för bostadsbebyggelse i någon form.

Aktuellt skede i planprocessen: Startskede

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. Processen befinner sig i startskedet.

Planhandlingar publiceras i samband med att planen sänds ut för samråd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson