Gå till innehåll

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag främst för dig som studerar på annan ort och inte har möjlighet att pendla kollektivt sträckan mellan hemmet och skolan utan istället behöver bo på studieorten.

Ansökan

Om du studerar i gymnasieskolan på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg.

 • Ansökan för studier på en kommunal gymnasieskola skickas in till hemkommunen i samband med skolstarten i augusti/september. Till ansökan ska även bifogas ett intyg från skolan.
 • Ansökan för studier på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola ska göras på särskild blankett som skickas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Ansökan gäller för elever i gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Eleven kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år.

Riktlinjer för att vara berättigad inackorderingstillägg

 • Elev som är folkbokförd i Vårgårda Kommun, vilken är inackorderad under veckorna på studieorten.
 • Elever från Vårgårda kommun som normalt förlorar minst 2,5 tim per dag i restid mellan skola och hem har rätt att få inackorderingstillägg. Restid beräknas från påstigning och till skoldagens början samt från skoldagens slut och till avstigning.
 • Elever som enligt bestämmelserna inte har rätt till inackorderingstillägg, men som anser att de har särskilda skäl, kan lämna ansökan för prövning.
 • Inackorderingstillägget ersätter skolkortet (färdbeviset). Eleven kan alltså inte få både skolkort och inackorderingstillägg.

Ersättning 2024

 • Vid studier med max 100 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/30 av basbeloppet, för närvarande 1910 kronor
 • Elever med max 200 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/25 av basbeloppet, för närvarande 2292 kronor

 • Elever med enkel resväg längre än 200 km utgår ersättning med
  1/20 av basbeloppet, för närvarande 2865 kronor

Ersättningen utbetalas den 27 i månaden.
September-december på höstterminen.
Januari-maj på vårterminen

Kontakt

Sundlergymnasiets expedition

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-24
Senast uppdaterad: 2024-05-24
Sidansvarig: Jennie Hilmersson