Gå till innehåll

Personuppgiftsbehandling inom Gymnasieskolan

För att vi ska kunna leverera en väl fungerande gymnasieutbildning behöver vi hantera personuppgifter om dig som elev eller vårdnadshavare till elev på gymnasieskolan.

De personuppgifter vi behandlar hämtar vi i vissa fall från Skatteverket och kommuninvånarregistret men även från andra organisationer såsom Gymnasieantagningen i Sjuhärad, i samband med att du söker plats på en gymnasieutbildning.

Med personuppgifter avser vi information som kan härledas till en person. Det kan till exempel handla om namn, adress, personnummer eller e-postadress. Syftet med att hantera dina personuppgifter baseras främst på den rättsliga grunden "Allmänt intresse" och syftar till att tillhandahålla, anordna och bedriva undervisning. För att kunna bedriva undervisning har vi digitala hjälpmedel som underlättar för dig som elev men också för undervisande lärare och mentor i pedagogiska och administrativa syften. Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt för ändamålet varvid uppgiften samlades in. Vissa uppgifter är vi skyldiga att bevara enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen.

Vi kan också dela dina uppgifter med tredje part (ett personuppgiftsbiträde) förutsatt att vi har avtalat med personuppgiftsbiträdet att de är skyldiga att hantera uppgifterna i enlighet med europeisk lagstiftning.

När vi hanterar uppgifter om dig som är av skyddsvärd eller känslig karaktär finns alltid åtkomstbegränsningar som medför att endast de som verkligen behöver ha tillgång till informationen kan se den. Syftet med att överhuvudtaget hantera känsliga eller skyddsvärda uppgifter grundar sig i att skolan måste hantera de lagstadgade skyldigheter som finns på dokumentation för ledning och elevhälsa i sina olika roller.

Personuppgiftsansvariga är Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun.

Vi har tillgång till Dataskyddsombud, DSO genom regionalt samarbete i Sjuhärad dso@borasregionen.se 

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill veta mer om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det går att göra genom att skicka in en begäran. Behandling av personuppgifter i Vårgårda kommun Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sundlergymnasiet

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-24
Senast uppdaterad: 2024-05-24
Sidansvarig: Jennie Hilmersson