Gå till innehåll

Utlandsstudier

Elever från Vårgårda har möjlighet att gå i svensk gymnasieskola i utlandet under ett år.

Som elev och vårdnadshavare tar du själv kontakt med den svenska utlandsskolan för att få upplysningar om till exempel möjlighet till utbildningsplats, ansökningsförfarande, boende och elevavgifter.

Krav för ansökan till utlandsstudier

 • Skolan ska följa svensk skollag, läroplan och ämnesplaner samt ha Skolverket som tillsynsmyndighet.
 • Eleven ska vara folkbokförd i Vårgårda kommun.
 • Utbildningen skall avse samma utbildning som eleven läser i Sverige.
 • Erbjudandet gäller inte elever vars vårdnadshavare flyttar till eller är bosatt på berörd ort.

Möjliga studier

 • Totalt finns två utbildningsplatser för elever från Vårgårda per läsår.
 • Studierna skall i första hand genomföras under gymnasiets andra läsår.
 • Studierna ska i första hand ske på programmen EK, NA eller SA.
 • Berörd utlandsskola skall till kommunen bekräfta att de är redo att ta emot eleven.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 februari. Din ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på Sundlergymnasiets expedition. Till ansökan skall bifogas ett personligt brev som berättar om dig själv och varför du vill studera utomlands. För att få råd och stöd i ansökan kan du kontakta Sundlergymnasiets studie- och yrkesvägledare.

Bedömning av vem som får studera

Elev, förälder och rektor för tillsammans en dialog om elevens möjligheter att klara både undervisningen i önskad utlandsskola och att leva i den nya miljön under en längre tid. I kommunens bedömning läggs stor vikt vid om eleven bedöms ha förutsättningar att avsluta sina studier på tre år. Beslut fattas av rektor senast 15 mars.

Kommunens ekonomiska åtaganden

 • Kommunen ersätter utlandsskolan med motsvarande belopp som skolan får i statsbidrag per elev.
 • Kommunen betalar ut inackorderingsbidrag till eleven. Detta söks av eleven och vårdnadshavare på separat blankett.
 • Eleven ansöker själv om studiebidrag från CSN.
 • Bidrag till elevens resa utgår ej.

Kontakt

Sundlergymnasiets expedition

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-24
Senast uppdaterad: 2024-05-24
Sidansvarig: Jennie Hilmersson