Gå till innehåll

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

I samband med att en person avlider ska bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas, senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboanmälan, som är en förenklad form av bouppteckning, upprättas av socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Dödsboanmälan översänds därefter till Skatteverket för registrering.

När ska man göra en dödsboanmälan?

  • Dödsboanmälan kan göras då den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den efterlevande makens giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
  • Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

  • Kontakta bank för att säga upp eventuellt avtal om autogiro och överföringar.
  • Kontakta fordringsägare (hyresvärd, elleverantör m fl) snarast för att säga upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration med mera.
  • Kontakta fordringsägare angående anstånd med betalning av utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är upprättad.
  • Dödsboets tillgångar ska i första hand finansiera begravningskostnaden.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker skäliga kostnader för begravning och gravsten/inskription i gravsten kan dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren