Gå till innehåll

Vårgårda kommuns hemtjänst

Vårgårda kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av att utföra hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar. Personalen har ett rehabiliterande förhållningssätt vilket innebär att de arbetar för att stärka dina möjligheter att bo kvar hemma.

Personal och kompetens

Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av äldreomsorg och delegerad hälso-och sjukvård. Vi har även personal med erfarenhet av att möta personer med demenssjukdom.

Trygghet och förtroende

Personalen har tystnadsplikt och kan visa tjänstelegitimation. Vid behov av att ge information om dig till annan personal ges den först efter godkännande av dig.

Du kan förvänta dig ett bra bemötande då vi alltid strävar efter ett bra samarbete. Vi arbetar utifrån en värdegrund som beskriver relationen mellan dig och personalen.

Delaktighet och inflytande

Du vet själv bäst dina behov. Därför är det viktigt att du talar om hur du är van att sköta din vardag. Du och din fasta omsorgskontakt kommer tillsammans fram till hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt. Vi skriver tillsammans med dig en genomförandeplan som beskriver hur dina behov ska tillgodoses.

Digitala arbetssätt

För personalen inom hemtjänsten är mobiltelefonen ett viktigt verktyg. Den används bland annat för att se planerade besök, hantera trygghetslarmet, öppna digitala dörrlås och läkemedelsskåp samt signera läkemedel. I mobiltelefonen och på arbetsplatsens dator kan personalen även dokumentera viktiga händelser samt läsa tidigare dokumentation och din genomförandeplan.

Kvalitet

Kommunen genomför regelbundet kvalitetsundersökningar. Syftet är att vi ständigt ska förbättra och utveckla oss utifrån dina krav på oss som personal.

Synpunkter

Du är alltid välkommen att lämna synpunkter på hur du upplever den hjälp du får av oss. Du kan vända dig direkt till hemtjänstpersonalen, enhetschefer eller skicka in en synpunkt till Vårgårda kommun via mail, telefon, blankett eller e-tjänst. Mer information om hur du går tillväga för att skicka in en synpunkt eller ett klagomål finns att läsa under avsnittet Synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål

Kontakt

Vårgårda kommun

Ansvarig för hemtjänst

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-26
Senast uppdaterad: 2023-10-26
Sidansvarig: Tove Wallin