Gå till innehåll

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar. Det är kommunens miljöavdelning som har tillsyn på dessa verksamheter.

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en verksamhet som vänder sig till allmänheten kan du behöva göra en anmälan till oss på miljöavdelningen. Om din verksamhet är en anmälningspliktig verksamhet, ska du skicka in en anmälan till oss senast sex veckor innan du ska starta verksamheten. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljöavdelningen.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga;

  • Skolor, förskolor, fritidsverksamheter
  • Solarier
  • Bassängbad

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga är;

  • Äldreboenden
  • Dagverksamheter
  • Gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård
  • Idrotts- och gymanläggningar
  • Hotell- och konferensanläggningar

Gym

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta miljöavdelningen för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller ändå gym och träningslokaler och det är miljöavdelningen som kontrollerar att du följer reglerna.

Karaktäristiskt för gym och idrottslokaler är att det är ett stort antal personer som använder hygienutrymmen och utrustning. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien i duschar, toaletter och omklädningsrum och att hålla redskap rena är därför stort. Det är också viktigt med en ventilation som fungerar och är anpassad för verksamheten.

Det är viktigt att ni har tagit fram hygienrutiner för gym och träningslokaler för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta.

Egenkontroll

Oavsett om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, rutin för kontroll av varmvatten, ventilation, skadedjur och ohyra, smittskydd, hygien och kemikaliehantering med mera. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-02
Senast uppdaterad: 2023-10-02
Sidansvarig: Pontus Lilja