Gå till innehåll

Tobak, folköl och e-cigaretter

Tobakslagen är en del i ett politiskt mål om att minska rökningen i Sverige. Det är krav på tillstånd för att få sälja tobak, e-cigaretter eller liknande produkter. Du ansöker om tillstånd hos kommunen. Även innan man börjar sälja eller servera folköl måste det anmälas till kommunen. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla.

Folköl, tobak och e-cigaretter får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Bryter dina anställda mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Servering av folköl är inte en så kallad tillståndspliktig verksamhet som kräver serveringstillstånd. Däremot måste den som vill servera folköl anmäla det till den kommun där serveringen ska ske. En sådan anmälan ska göras i förväg, det vill säga innan verksamheten påbörjas. Detta krävs för att kommunerna ska kunna bedriva tillsyn.

tobakslagen Länk till annan webbplats.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd enligt Tobakslagen. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas en årlig tillståndsavgift ut.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bankgiro 863-5260. Märk inbetalningen med ”Tobak”. För belopp se fliken om avgifter.

Folköl klass II

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent). Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.

Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Ansöknings- och prövningsavgifter tobak från och med 2024 -04-01

avgiftsnivåer fram till 2024-04-01 hittar du här Pdf, 99.1 kB.

Ansökningsavgift

avgift

Ansökan om försäljningstillstånd

9 479 kronor

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

7 109 kronor

Prövning av anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

5 924 kronor

Årliga tillsynsavgifter för folköl, tobak, E-cigaretter från och med 2024-04-01

avgiftsnivåer fram till 2024-04-01 hittar du här Pdf, 99.1 kB.

Tillsynsavgift

Avgift

Folköl

2 370 kronor

Vissa receptfria läkemedel

2 370 kronor

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 370 kronor

Tobaksfria nikotinprodukter

2 370 kronor

Tobak

8 294 kronor

Avgift för sanktion mot tillståndshavare för tobak, handläggning och beredning

verklig tid

Kontakt

Vårgårda kommun

Ansvarig för Alkohol- och tobakshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-21
Senast uppdaterad: 2023-12-21
Sidansvarig: Mårten Nygren