Gå till innehåll

Tillsyn - hur går det till

Vi arbetar för att människor och miljön ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Ett sätt att arbeta med detta är genom tillsyn. Tillsynen innebär att vi granskar verksamhet och dokument, såsom egenkontroll och rapporter. Om något inte ser bra ut talar vi om vad som bör åtgärdas.

Tillsynsbesök

För det mesta görs tillsynen genom besök – oanmält eller inbokat. Vid tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med er om hur ni kan förbättra er verksamhet. Gott bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå.

Efter tillsynen skriver vi en rapport som ni får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite, som är en sorts böter. Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare. För vissa överträdelser kan man få betala en miljösanktionsavgift. Denna avgift går till staten.

Bygg- och miljöenheten arbetar med att hantera ansökningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi arbetar även med livsmedelstillsyn.

Vad kan ditt företag tänka på inför ett tillsynsbesök?

När vi kommer på besök ställer vi frågor om ditt företags rutiner. Du får också svara på frågor om hur ni arbetar och om vilken kompetens som finns på företaget. Ibland vill inspektören titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och liknande. Det är viktigt att personer som vet hur ditt företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler. Inför ett tillsynsbesök är det bra om ditt företag har dokument lättåtkomliga.

Som företagare betalar du för vår tillsyn enligt en taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige.

Taxor och avgifter.

Vem fattar besluten?

Oftast är det sakkunniga tjänstepersoner som fattar besluten på delegation från Myndighetsnämnd Bygg och Miljö. Det betyder att bygg- och miljöenheten fattar beslut i myndighetsnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av beslutet.

Ärenden som är extra stora eller principiella fattar myndighetsnämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information från bygg- och miljöenhetens tjänstepersoner.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-25
Senast uppdaterad: 2024-04-25
Sidansvarig: Ida Bryngelsson