Gå till innehåll

Starta och driva ideell förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Verksamheten ska bygga på demokratiska principer och får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt.

Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Så här gör du för att bilda en förening

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda föreningen. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) utses och bör som minst bestå av tre personer – ordförande, sekreterare och kassör. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för det första årsmötet och att kalla intresserade personer till mötet för att bilda föreningen.

Under mötet ska föreningen besluta om föreningens namn, anta stadgar samt välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är informerade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Det är först efter det första årsmötet som föreningen är formellt bildad.

Att göra efter det första årsmötet

  • Utse firmatecknare för föreningen.
  • Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer behövs om ni framåt tänkt söka bidrag.
  • Ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
  • Skaffa ett plusgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll. Plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer krävs för att söka exempelvis kommunala bidrag.
  • Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
  • För kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.

  Studieförbunden kan stötta och hjälpa till att utveckla er förening. Hos Studieförbunden är tio studieförbund medlemmar. Där kan ni hitta länk till de olika studieförbunden och läsa mer. Studieförbunden Länk till annan webbplats.

  Läs mer om att starta en idrottsförening på Riksidrottsförbundets hemsida. Riksidrottsförbundet - starta idrottsförening Länk till annan webbplats.

  Besök forening.se för användbara tips och råd samt mallar.
  Förening.se Länk till annan webbplats.

  Kontakta Skatteverket för att registrera din förening och få ett organisationsnummer. Läs mer om hur du registrerar din förening och får ett organisationsnummer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

  Läs mer på verksamt, där det också finns förklarat vad man ska tänka på när man startar en förening.
  Verksamt - Så fungerar en ideell förening Länk till annan webbplats.

  Kontakt

  Arvid Johansson

  Ansvarig för föreningar

  Föreningsgatan 3, 447 31 Vårgårda

  Öppettider

  Måndag-torsdag: 8.00-16.30

  Fredag: 8.00-15.00

  Dag före helgdag stänger växel 12.00

  Sidinformation

  Publicerad: 2023-10-11
  Senast uppdaterad: 2023-10-11
  Sidansvarig: Pontus Lilja