Gå till innehåll

Utmärkt förening

Konceptet Utmärkt förening handlar om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för Vårgårdas föreningsaktiva barn och unga. Genom att blir en Utmärkt förening får ni som förening hjälp med att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga. Här kan du läsa mer om vad en Utmärkt förening innebär och hur man kan bli en Utmärkt förening.

Att arbeta med konceptet Utmärkt förening, hjälper er att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.

Som förening gör ni ett viktigt arbete då ni möter en stor del av Vårgårda kommuns barn och ungdomar i er verksamhet och utgör för många av dem en möjlighet till en meningsfull fritid. Hos er utövar de inte bara sin hobby, de får även trygghet, social gemenskap och lär sig att respektera medmänniskor.

Cerifieringen blir ett bevis på att er barn- och ungdomsverksamhet håller en god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och nya medlemmar.

Mål och syfte

De tre viktigaste syften och målen med att bli en Utmärkt förening är följande:

  1. Ni blir mindre sårbara då ni är fler som hjälper till och långsiktiga strategier för ert utvecklingsarbete gör er mindre sårbara som förening.
  2. Ni säkerställer kvalitén på er verksamhet genom att förbättra ert policyarbete kring social miljö och värdegrund, jämställdhet och mångfald, mobbning och alkohol, narkotika, doping och tobak.
  3. Ni blir duktiga på att marknadsföra er och ni får kunskap om att marknadsföra er föreningsverksamhet.

  Kriterierna att uppfylla för att bli en Utmärkt förening är följande:

   • Det finns ett genomarbetat och tydligt policydokument som rör punkterna social miljö, jämställdhet och mångfald, mobbning och kränkning samt alkohol, narkotika, doping och tobak.
   • Föreningens policydokument och värdegrund är kända av ledare, aktiva och föräldrar.
   • Det finns en handlingsplan för hur ni aktivt arbetar med och implementerar värdegrunden i hela föreningen (ledare, tränare, medlemmar, lag/grupper, aktiva).

   Steg 1

   Föreningens styrelse och ledare samlas och har ett processtillfälle där man arbetar igenom och genomför en kartläggning/nulägesanalys av föreningens verksamhet inom följande områden:

   • Trygg föreningsmiljö
   • Jämställdhet & inkludering
   • Alkohol & drogpolicy

   Steg 2

   Anordna minst ett utbildningstillfälle för hela föreningen utifrån behoven som framkommit under processtillfället. Utbildningen kan exempelvis beröra följande punkter:

   • Barnkonventionen
   • Inkludering
   • Anvisningar för barn & ungdomsidrott (RF/SISU dokument)
   • Våldsprevention, hur förebygger vi mobbning, kränkningar?
   • Jämställdhet

   Steg 3

   Skapa en utbildningsplan/verksamhetsplan som tydliggör hur föreningen kommer att jobba vidare med samt implementera ovanstående områden.

   Certifiering

   Som förening blir ni certifierade när ni arbetat igenom de tre olika stegen:

   1. Processtillfälle
   2. Utbildningstillfälle
   3. Utbildningsplan/implementeringsplan

   Dessutom ska ovanstående arbete ha mynnat ut i att föreningen har följande dokumentation:

   • Alkohol och drogpolicy
    • Värdegrund
    • Jämställdhets & inkluderingspolicy
    • Rutiner för registerutdrag

    Stöd och support i arbetet

    Under arbetets gång kan du med fördel ta hjälp av Kultur- och fritid på kommunen, RF-SISU Västra Götaland, eller det studieförbund som ni arbetar med.

    Det kommer att erbjudas gemensamma utbildningstillfällen vår och höst.
    När er förening är färdig med arbetet presenterar ni era policydokument för Vårgårda kommun, Fritid och RF-SISU (gäller idrottsföreningar). Vi kommer då gemensamt gå igenom kriterierna för att bli en certifierad utmärkt förening. Om kriterierna uppfylls blir föreningen certifierad som Utmärkt förening.

    Föreningen får ett certifieringsintyg och kvalitetsmärkningen kommer även att synas på Vårgårda Kommuns hemsida. När certifieringen är färdig får föreningen ett engångsbelopp på 5.000 kronor. Föreningen kan få ytterligare 2.500 kronor per år i tre år om föreningen påvisar att man arbetar aktivt med dessa områden.

    Vid frågor och funderingar, välkommen att kontakta:

    Vårgårda kommun
    Linn Segander
    Kultur- och fritidschef
    linn.segander@vargarda.se
    Telefon: 0322-60 06 85

    RF-SISU Västra Götaland
    Oskar Jogefors
    Idrottskonsulent
    oskar.jogefors@rfsisu.se
    telefon: 0702-36 25 35

    Kontakt

    Vårgårda kommun

    Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

    Öppettider

    Måndag-torsdag: 8.00-16.30

    Fredag: 8.00-15.00

    Dag före helgdag stänger växel 12.00

    Sidinformation

    Publicerad: 2024-01-12
    Senast uppdaterad: 2024-01-12
    Sidansvarig: Charlott Klug