Gå till innehåll

Tånga hed

Tånga hed är ett populärt, tätortsnära strövområde. Naturreservatet ger en bild av en idag mycket sällsynt naturtyp med hårt utnyttjad betesmark.

Tånga hed är en del av en gammal beteshage till Hägrunga by. Den ljusa, näringsfattiga marken lockar till sig alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Tånga hed var nämligen exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente under hundra år (1862-1962). Saligen insomnade Älvsborgs regemente (I15 i Borås) använde sedan heden ytterligare en tid.

Att tänka på när du besöker Tånga heds naturreservat

Du är välkommen till naturreservatet Tånga hed, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter
  2. göra upp eld på annan plats än de som anvisas av naturvårdsförvaltaren
  3. tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än tillfälligt på plats som anvisas av naturvårdsförvaltaren
  4. medföra okopplad hund
  5. anordna orienteringstävling, ridtävling eller liknande utanför det område som skrafferats på beslutskartan

Punkt 3 ska inte utgöra hinder för tillfällig uppsättning av tält eller tillfällig uppställning av husvagnar.

Länsstyrelsen om Tånga heds naturreservat. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-11
Sidansvarig: Pontus Lilja