Gå till innehåll

Tränningen

Gå på strövtåg och upptäcktsfärder längs stigar, stränder och myrar.

Det nästan 200 hektar stora naturreservatet ligger i Skogsbygden på gränsen mellan Borås och Vårgårda kommuner. Här finns orörda gammelskogar, myrmarker och flera sjöar. Några av tallarna är 160 år gamla. Naturreservatet inbjuder till strövtåg och upptäcktsfärder längs stigar, stränder och myrar i en förhållandevis tyst miljö. Området ligger långt från tätorter och större bilvägar.

Fågellivet är inte närmare undersökt, men man har stor chans att träffa på tjäder, ljungpipare, tofsmes och svartmes. På några ställen växer den vackra klockgentianan vars blåa blommor är värd för den lilla fjärilen alkonblåvingen.

Vid den gamla torplämningen Tränningen finns återskapade hagmarker som, åtminstone tidvis, hålls öppna genom betesdjur.

På sjön Tränningen brukar isen lägga sig tidigt. Den är därför ett populärt mål för premiärturen bland långfärdsskridskoåkare.

Att tänka på när du besöker Tränningen

Du är välkommen att besöka naturreservatet men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande eller vid kalkning av mark och vatten för att motverka försurning av sjöar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • anordna läger, tävlingar eller liknande arrangemang
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande.

Länsstyrelsen om Tränningen naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-11
Sidansvarig: Pontus Lilja