Gå till innehåll

Fokusområde - Konkurrenskraftigt näringsliv

Vårgårda är känt för sitt goda företagsklimat. I Vårgårda är det lätt för mig att starta och driva företag. Jag får den service jag behöver för mitt företagande.

Jag som företagare vet vart jag kan vända mig för effektiva lösningar när jag vill växa eller utveckla min verksamhet. Företagande sker i ett konkurrenskraftigt klimat där jag upplever att alla förutsättningar finns för att lyckas.

Jag ser samverkan som en framgångsfaktor och har möjlighet att vara aktiv i Center of Innovation och andra nätverk. Genom samarbete, och ett gemensamt engagemang har jag möjlighet att vara en konkurrenskraftig aktör inom min marknad/bransch.

I Vårgårda ges rätt förutsättningar för företagande

En ledande företagskommun, med tillgång till kompetens, mark, lokaler och möjlighet att starta nytt, driva, samverka och utvecklas.

Att vara en ledande företagskommun

  • där kommunen skapar, tillsammans med företagen, förutsättningar för satsningar inom flera områden där innovation är ledordet.
  • där Vårgårda är en attraktiv plats att driva och utveckla företag på.
  • som associeras med starka varumärken där flera världsledande branscher verkar.

God tillgång till kompetens

  • där kommunen framgångsrikt samverkar med näringslivet vilket ger god kompetensförsörjning.
  • med en långsiktighet där skolan ger möjlighet till utbildning inom efterfrågade områden för näringslivet.
  • där samarbete skola-näringsliv finner, uppmuntrar och skapar morgondagens entreprenörer.

God tillgång till mark och lokaler

  • med byggnadsklara markområden i fördelaktiga lägen för långsiktig expansion.
  • där kommunen arbetar effektivt och aktivt med lyhördhet för näringslivets behov för att kunna stödja nyetablering och utveckling av företag.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja