Gå till innehåll

Effektiv samordning för trygghet

Kommunen har påbörjat ett trygghetsskapande arbete tillsammans med polis och det kommunala bostadsbolaget som kallas Effektiv samordning för trygghet (EST). I korthet går EST ut på att skapa lokala, aktuella lägesbilder för brott och otrygghet i kommunen och hitta både snabba och långsiktiga lösningar på det problem som uppmärksammas. Problemen kan vara allt från klotter och skadegörelse till våldsbejakande extremism och narkotika.

Arbetet bedrivs med hjälp av företrädare från bland annat socialtjänst, skola, fritidsgård, gata/park, räddningstjänst, polis, fastighetsenhet, bevakningsbolag, folkhälsosstrateg, säkerhetssamordnare, uthyrare/samordnare m fl. På sikt är tanken att denna grupp ska utökas med fler företrädare från olika verksamheter och organisationer. Aktuell problembild analyseras för att hitta rätt aktör/er som gör evidensbaserade eller beprövade åtgärder för att hantera problematiken.

Arbetar baseras på en modell som kallas effektiv samordning för trygghet (EST) som visat sig framgångsrik i flera andra kommuner. Arbetet är i en uppstartsfas men kommer sannolikt på sikt att ge även Vårgårda kommun positiva, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekter.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja