Gå till innehåll

Den gröna småstaden

"Den gröna småstaden" är en politisk viljeinriktning för Vårgårda tätorts utveckling, som arbetats fram av en politisk beredning.

Viljeinriktningen antogs av kommunfullmäktige i juni 2013. I "Den gröna småstaden" har beredningen lagt fram fem punkter för hur Vårgårda samhälle ska utvecklas:

  • för att fysiskt få en mer stadsliknande karaktär med blandning av bostäder, kontor, butiker och allmänna lokaler
  • för att upplevas som en mindre stad med kvarter, innergårdar och parkmark
  • för att innehålla de mötesplatser, kommersiella och andra som kännetecknar en stad
  • för att ge den trygghet som begränsning av biltrafik och bra utbyggt gång- och cykelnät ger
  • för att den centralitet som goda kommunikationsmöjligheter med järnväg, buss och bil till andra städer och befolkningscentra ger.

Viljeinriktningen används som underlag i bland annat översiktsplanering.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-04
Senast uppdaterad: 2023-05-04
Sidansvarig: Ida Bryngelsson