Gå till innehåll

Utvecklingsprogram för Kyllingsån

Visionsbild bro över Kyllings maders naturpark

Området längs Kyllingsån planeras att utvecklas för att skapa attraktiva och rekreativa miljöer i tätorten för boende och besökare i kommunen.

I januari 2023 antog Kommunfullmäktige ett utvecklingsprogram för Kyllingsån och en förslagshandling för bro över Kyllings maders naturpark, som visar kommunens visioner för området. Utvecklingsprogrammet har tagits fram med hjälp av Mareld Landskapsarkitekter AB.

Utgångspunkter för utveckling av Kyllingsån

 • Att se Kyllingsån som en tillgång och använda sig av
  ån för att förstärka såväl sociala och ekologiska värden
  längs det blå-gröna stråket.
 • Att förstärka kopplingar och tillgängligheten till och över
  Kyllingsån.
 • Att skapa attraktioner, pedagogiska inslag som
  förklarar och därmed förstärker naturvärden och
  naturupplevelsen.
 • Att ta fram åtgärder som ökar säkerheten kring ån, men
  bibehåller eller förstärker naturvärden.
 • Att synliggöra vattnet som en del av entrémotiven från
  väg 42.
 • Att förbättra rekreativa kopplingar mot Algutstorp.
 • Att anpassa oss till det framtida klimatet med fokus på hantering av höga vattenflöden.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-04
Senast uppdaterad: 2023-05-04
Sidansvarig: Ida Bryngelsson