Gå till innehåll

Planprogram för Vårgårda centrum

Visionsbild på framtida resecentrum i Vårgårda

Planprogram för Vårgårda centrum syftar till att Vårgårda ska kunna utvecklas till en attraktiv småstad.

Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige i augusti 2023 och är resultatet av ett arbete med centrumutveckling som pågått under flera år.

Programmet ger en gemensam bild för politiker, förvaltning, exploatörer och boende om hur centrum ska utvecklas. Det är även ett underlag i detaljplanering.

Målsättning för utveckling av centrum

  • Skapa en tydlig och attraktiv passage under järnvägen.
  • Stärka Kungsgatans kvaliteter och dess funktion som handelsgata.
  • Utveckla Centrumgatan till en attraktiv småstadsgata.
  • Skapa välkomnande entréer för biltrafikanter.
  • Skapa tydliga och trygga gångstråk till skolorna och Kulturen.
  • Komplettera Centrumhuset så att det blir med öppet och välkomnande.
  • Utveckla kvarteret där vårdcentralen ligger idag.
  • Föreslå parkeringslösningar som stärker småstadens centrum.
  • Skapa goda förutsättningar att utveckla Vårgårda till "Den gröna småstaden".

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-04
Senast uppdaterad: 2023-05-04
Sidansvarig: Ida Bryngelsson