Gå till innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Villabebyggelse med äng i förgrunden

Bostadsförsörjning handlar om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod för att hållas aktuella.

Under hösten 2023 var förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram utställt på samråd. Nu revideras programmet utifrån de synpunkter som kom in. Därefter ska det antas av kommunfullmäktige.

Samrådshandlingar

Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre delar:

  1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen Pdf, 1.3 MB., som presenterar kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Del ett innehåller även nationella, regionala och lokala mål och styrdokument med koppling till bostadsförsörjning, slutsatser om bostadsbehovet utifrån Befolknings- och bostadsanalysen, samt kommunens verktyg för bostadsförsörjning.
  2. Handlingsplan Pdf, 2.2 MB., som innehåller åtgärder för bostadsförsörjningen samt pågående och planerade projekt för bostadsbyggande.
  3. Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 2 MB., som fungerar som underlag för de mål, strategier och prioriteringar som görs. I denna del analyseras demografisk utveckling, bostadsmarknad och bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Det är bara del 1, Riktlinjer för bostadsförsörjningen, som kommer att antas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-15
Senast uppdaterad: 2024-01-15
Sidansvarig: Ida Bryngelsson