Gå till innehåll

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040

Flygfoto över skola, verksamheter, Kesbergets friluftsområde. Kyllings mader

Fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda antogs av kommunfullmäktige år 2023 och ger inriktning för utvecklingen av Vårgårda tätort med sikte på år 2040.

Målbilden för den fördjupade översiktsplanen är att Vårgårda ska utvecklas till en grön småstad. För att uppnå målbilden ska planeringen genomsyras av fyra teman:

  • Hållbar småstad
  • God gestaltning och arkitektur
  • Attraktiva boenden
  • Aktiv småstad med gott företagsklimat

Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommunövergripande översiktsplanen inom det avgränsade planområdet för Vårgårda tätort.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-11
Senast uppdaterad: 2024-03-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson