Gå till innehåll

Gator och vägar

Här hittar du information om ansvar och skötsel av vägar och gatubelysning i kommunen.

Ansvar för gator och vägar

Ansvaret för vägar och gator i kommunen är uppdelat mellan olika väghållare.

 • Kommunens gatuenhet ansvarar för gatorna i Vårgårda tätort, förutom de större genomfartsvägarna, samt några av gatorna i Östadkulle (kommunala vägnätet).
 • Trafikverket ansvarar för de större genomfartsvägarna i kommunens tätorter, samt de genomgående vägarna i kommunen (allmänna vägnätet).
 • För de mindre vägarna i det enskilda vägnätet är det den som äger vägen som har väghållaransvaret.

I Trafikverkets karta kan du se vem som ansvarar för vilka vägar i kommunen. Välj att se "Väghållare" i kartans övre högra hörn.

Se vem som ansvarar för vägarna Länk till annan webbplats.

Drift och underhåll av gator

Gata/park-enheten utför drift och underhåll av gator och vägar som kommunen ansvarar för. Det innebär bland annat gatuunderhåll, vinterväghållning i tätorterna (snöröjning och halkbekämpning), asfaltering och underhåll av beläggningen, underhåll av vägmärken och att ta hand om vegetationen runt gatorna.

Läs mer om vinterväghållning.

Gatubelysning

Kommunen ansvarar för gatubelysning längs det kommunala vägnätet i Vårgårda tätort. För de statliga genomfartsvägarna ansvarar Trafikverket.

Kommunen ansvarar även för delar av belysningen i Östadkulle. Övrig trafikbelysning i Östadkulle samt i Lagmansholm sköts av enskilda belysningsföreningar.

Kommunen byter successivt byter ut och förbättrar belysningen till LED.

Regelbunden kontroll av gatubelysningen

Fyra gånger per år utförs kontroll av belysning efter ett återkommande schema.

Vårgårda tätort

 • Januari (v. 5)
 • April (v. 15)
 • Augusti (v. 35)
 • November (v. 45)

Östadkulle

 • Januari v. 5-6
 • April v. 17-18
 • Augusti v. 35-36
 • November v. 47-48

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-11
Senast uppdaterad: 2023-05-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson