Gå till innehåll

Modersmål

Modersmålsundervisning erbjuds de elever som har grundläggande kunskaper i språket och använder det i hemmet varje dag. Modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie timplan. Målet är att elever ska utveckla sitt modersmål.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen.

Vem kan läsa ämnet modersmål i grundskolan?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål kan via sin skola ansöka om undervisning i detta språk.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om:

  • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
  • använder språket dagligen i hemmet
  • har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • minst fem elever på skolor i Vårgårda önskar denna undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Ansök om modersmåls­undervisning

Om du vill ha undervisning i ditt modersmål i grundskolan måste du ansöka om att få det före 16 maj varje år. Du som vårdnadshavare behöver skicka in ansökan i e-tjänsten i god tid före detta datum.

Om du inte längre vill ha undervisning i ditt modersmål ska du säga upp platsen. Kontakta din lärare.

Modersmåls­undervisning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undervisning i minoritetsspråk

För dig som har något av de nationella minoritetsspråken i familjen eller i släkten kan ansöka om undervisning i språket för ditt barn från årskurs 1 till årkurs 9.

Språket behöver inte vara det dagliga språket i familjen och ditt barn behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket. Du ansöker på samma sätt som till undervisning i modersmål.

De fem minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska.

Kontakt

Therese Johansson

Ansvarig för modersmålundervisning

Parkgatan 18, 44731 Vårgårda

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-03
Senast uppdaterad: 2023-12-03
Sidansvarig: Sara Röjd