Gå till innehåll

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Vårgårda kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Skadehantering - När olycka har inträffat!

Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar via:

Telefon: 0521-27 30 40
E-post: personskada@lansforsakringar.se
Postadress: Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Länsförsäkringars hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Länsförsäkringar kan beställning av taxiresor göras.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte i sig att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-15
Senast uppdaterad: 2024-01-15
Sidansvarig: Pontus Lilja