Gå till innehåll

Skolskjuts

Skolskjuts är till för elev som åker till och från skolan och som bor långt från skolan eller har en skolväg med svåra trafikförållanden. Det kan också finnas andra särskilda skäl till att en elev är i behov av skolskjuts.