Gå till innehåll

Stöd- och behandlingsinsatser för beroende och missbruk

Inom socialtjänsten skiljer man mellan öppna och biståndsbedömda insatser. De öppna serviceinsatserna finns tillgängliga för var och en, medan biståndsbedömda insatser kräver en utredning och ett beslut.

Ansöka om behandlande insats

För att beviljas en behandlande insats för att få hjälp med ditt missbruk eller beroende behöver du ansöka om det. Du kan antingen fylla i en skriftlig ansökan eller ringa till mottagningssekreteraren. Du hittar telefonnumret i kontaktkortet längst ner på sidan.

Utredningen

Meningen med en utredning är att kartlägga just dina behov. Ibland används en strukturerad intervjumetod som kallas för ASI Länk till annan webbplats.. ASI frågorna hjälper både dig och socialsekreteraren att ringa in just dina behov och kan vara vägledning i vilken typ av insats som kan passa just dig bäst.

I utredningen är det viktigt att både det som fungerar bra för dig och det som är dina problem kommer fram.

Bedömning av behov och beslut

När utredningen börjar bli färdig behöver du och din socialsekreterare tillsammans fundera på vilken typ av behandling eller insats som lämpar sig bäst. Ibland kan det vara självklart vilken insats som är bäst, men det händer att olika insatser kan vara aktuella. Utredningen avslutas med att socialtjänsten fattar ett beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Exempel på olika typer av behandlande insatser

Kommunens vuxenbehandlare arbetar primärt med behandlingsmetoden CRA Länk till annan webbplats. och Återfallsprevention Länk till annan webbplats., men samtalen kan också anpassas utifrån dina förutsättningar, förmågor och behov. Längden på en behandlande insats varierar och är kostnadsfria.

Ibland kan det vara ett stöd att regelbundet göra alkohol och drogtester.

Att leva med ett missbruk kan göra att vardagen och livet blir kaotisk och svårhanterbart. Ofta kan det leda till ensamhet, sysslolöshet och även bostadslöshet. Beroendestödet finns till för dig som behöver få känslomässigt och praktiskt stöd i att få vardagen att fungera. I kombination med andra behandlande insatser kan det vara en väg för att börja göra de förändringar som krävs för att bli fri från beroende och missbruk.

Syftet med stödet är, att med utgångspunkt från bostaden, hjälpa till att ta hand om och behålla ditt boende, få struktur i vardagen, ge möjlighet till större delaktighet i samhället och därigenom leva ett självständigt liv. Beroendestödet finns för att se och bygga upp dina egna resurser och förmågor och om det finns behov, även hjälpa dig att skapa eller återfå hållbara och sunda relationer.

Beroendestödet engagerar, motiverar och stödjer dig i att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor. Genom en god relation med beroendestödjarna får du ett inte bara ett praktiskt stöd, utan även ett emotionellt stöd med möjlighet att ha stöttande samtal.

Om du befinner dig i ett djupt beroende och missbruk men ändå har en stark motivation och önskan att bryta kan det ibland vara en hjälp att under en period visats på behandlingshem. Tillsammans med andra insatser och en god planering kring vad som ska hända efter vistelsen på behandlingshemmet kan det vara ett första steg till ett annat liv.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndagar, tisdagar och torsdagar 13:00-14:30

onsdagar och fredagar 10:00-11:30

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren