Gå till innehåll

Bostadsbrist och hemlöshet

Bild på höghus

Kommunen har inga egna lägenheter utan hänvisar till kommunala bostadsbolaget Vårgårda bostäder  Länk till annan webbplats.. Det finns också flera privata hyresvärdar verksamma i Vårgårda kommun. Om du har specifika svårigheter på bostadsmarknaden kan socialtjänsten bistå med ett så kallat socialt kontrakt. Ett socialt kontrakt innebär att socialtjänsten hyr en bostad i första hand och därefter hyr ut till dig i andra hand.

Bostadslöshet

Bostadslöshet kan bero på många olika saker. Det kan till exempel vara en följd av allmän brist på bostäder i kommunen eller att behov av ny bostad uppstår plötsligt som vid en skilsmässa. Du som individ har ett långtgående ansvar för att lösa din boendesituation, både kortsiktigt och långsiktigt, genom att själv söka lösningar.

Socialtjänsten har inget uppdrag att förmedla bostäder till alla som drabbas av bostadslöshet, men det finns undantag.

Personer som söker hjälp för att lämna en relation med våld

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå personer som är våldutsatta i en nära relation. Socialtjänsten kan då bistå i ett akut läge men även i en längre planering.

Personer med specifika svårigheter på bostadsmarknaden

Vad som är specifika svårigheter på bostadsmarknaden är en individuell bedömning. Att ha hyresskulder eller skulder hos kronofogden är inte, i sig, tillräckligt för att bedömas ha specifika svårigheter. Socialtjänsten gör en utredning som ligger till grund för beslutet om du kan beviljas hjälp att anskaffa bostad eller inte.

Akut hemlöshet

Om du befinner dig i en situation där du inte har någonstans att sova för natten kan du kontakta handläggare på försörjningsstöd. Ni kan då gemensamt gå igenom vilka olika alternativ som finns för just dig. Socialtjänsten kan i vissa fall bevilja akut boendelösning på till exempel varndrarhem.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren