Gå till innehåll

För dig som utförare - information

Lagen om valfrihet, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Kommunallagens krav på information till enskilda

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag kring LOV

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och valfrihetssystem. De ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten har också en nationell databas för annonsering av förfrågningsunderlag inom hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Där finns annonser till alla kommuner och regioners valfrihetssystem enligt LOV. Annonserna är tillgängliga för alla.

Om LOV hos upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hitta LOV-uppdrag hos upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem enligt LOV och ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

Om LOV hos konkurrensverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Ansvarig för LOV

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-02
Senast uppdaterad: 2024-04-02
Sidansvarig: Tove Wallin