Gå till innehåll

Ansök om särskilt boende

Om du har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov och du inte klarar dig med det stöd du kan få i hemmet så kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende, även kallat vård- och omsorgsboende. På ett vård- och omsorgsboende får du som boende hjälp och stöd med det som är svårt att klara på egen hand.

Du som vill ansöka om särskilt boende kan göra detta genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren kontaktar dig och bokar eventuellt in ett hembesök. Därefter utreder och bedömer biståndshandläggaren dina behov av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av att få särskilt boende.

Biståndshandläggaren kan behöva hämta in uppgifter från andra för att göra sin utredning. Oftast gäller det utlåtande från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Dessa uppgifter hämtas endast med ditt samtycke.

Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som nämnden har antagit. Riktlinjerna är till för att personer med liknande hjälpbehov ska få samma hjälp.

Biståndshandläggare når du genom att ringa Vårgårda kommuns växel. De har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 08.30-09.30. 

Telefonnummer växel: 0322- 600 600

Använd blanketten Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen SoL.

Beslut och överklagan

Efter att biståndshandläggaren har utrett din ansökan så får du ett beslut. I beslutet framgår vilken insats du har rätt till, i vilken omfattning samt hur länge beslutet gäller. Beslutet skickas hem till dig. Om du får ett avslag, det vill säga om du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med detta.

Hur man överklagar ett beslut

Omprövning av beslut

Din situation kan förändras och det ska alltid vara ditt aktuella behov av stöd som tillgodoses. Om dina behov förändras så att ditt stöd behöver minskas eller du behöver mer stöd, kontakta biståndshandläggare.

Sekretess

All personal du möter omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Hyra och avgifter för särskilt boende

På särskilt boende betalar du en hyra för din lägenhet. Hyran varierar beroende på storleken på din lägenhet. Dessutom betalar du en månadskostnad för mat samt en avgift för vård och omsorg (personlig omvårdnad). Hur stor avgiften för personlig omvårdnad blir beror på dina inkomster men den är som mest 2 575 kr per månad år 2024.

Kostnader på särskilt boende 2024

Insats

Avgift


Personlig omvårdnad

2575 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Måltider

5025 kr/månad


Hyra för lägenhet

ca 3600 - 5600 kr/månadKontakt

Biståndshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Telefontider biståndshandläggare:

Måndag-fredag 8.30-9.30

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-08
Senast uppdaterad: 2024-04-08
Sidansvarig: Tove Wallin