Gå till innehåll

Om särskilt boende

Om du har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov och du inte klarar dig med det stöd du kan få i hemmet så kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende, även kallat vård- och omsorgsboende. På ett vård- och omsorgsboende får du som boende hjälp och stöd med det som är svårt att klara på egen hand.

I Vårgårda finns två särskilda boenden, Kullingshemmet som är ett vård- och omsorgsboende inriktat på personer med främst fysiska behov och Vårgården som är ett demensboende för personer med demensdiagnos.

Viktigt att veta är att du ansöker om plats på särskilt boende, inte ett specifikt boende, och om utredningen visar att du har behov av särskilt boende så erbjuds du en plats på något av våra boenden.

Personal

Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av äldreomsorg och delegerad hälso-och sjukvård. Vi har även personal med erfarenhet av att möta personer med demenssjukdom.

När du flyttar in så får du vid behov tillgång till den kommunala hälso- och sjukvårdens professioner som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Har du behov av läkarkontakt så förmedlas detta via våra sjuksköterskor.

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

Det är biståndshandläggaren som utreder och beviljar dina behov av hjälp och stöd. I en så kallad genomförandeplan planeras sedan den hjälp och det stöd som du beviljats. Du och din kontaktperson på boendet kommer tillsammans fram till hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt och upprättar utifrån detta en genomförandeplan. Genomförandeplanen är tillgänglig för dig och för all personal som arbetar med dig för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. 

Sekretess

All personal du möter omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Digitala arbetssätt

För personalen på särskilt boende är mobiltelefonen ett viktigt verktyg. Den används bland annat för att hantera trygghetslarmet, för att öppna läkemedelsskåp och signera läkemedel. I mobiltelefonen och på arbetsplatsens dator kan personalen även dokumentera viktiga händelser samt läsa tidigare dokumentation och din genomförandeplan.

Mat och måltider

På särskilt boende serveras de boende samtliga måltider; frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål. Måltiderna är komponerade för att främja både hälsa och miljö. Maten lagas på plats i Kullingshemmets kök. Mer information och matsedlar finns under mat och måltider i kommunens regi.

Våra boenden

Du hittar mer information om Kullinghemmet och Vårgården på respektive boendes sida.

Hyra och avgifter för särskilt boende

På särskilt boende betalar du en hyra för din lägenhet. Hyran varierar beroende på storleken på din lägenhet. Dessutom betalar du en månadskostnad för mat samt en avgift för vård och omsorg (personlig omvårdnad). Hur stor avgiften för personlig omvårdnad blir beror på dina inkomster men den är som mest 2 575 kr per månad år 2024.

Kostnader på särskilt boende 2024

Insats

Avgift


Personlig omvårdnad

2575 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Måltider

5025 kr/månad


Hyra för lägenhet

ca 3600 - 5600 kr/månadKontakt

Enhetschef

Ansvarig för särskilt boende

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-19
Senast uppdaterad: 2024-03-19
Sidansvarig: Tove Wallin