Gå till innehåll

Klimat- och energirådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, organisationer och hushåll.

I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

Du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få råd om exempelvis uppvärmning, transport, statliga bidrag, solceller och elbilsladdning.