Gå till innehåll

Anslagstavla

Välkommen till Vårgårda kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

Överklaga ett beslut

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt, fattat i strid mot gällande lagar eller inte har tillkommit i laga ordning, kan du överklaga det genom laglighetsprövning. Beslut fattade av kommunfullmäktige, styrelsen eller av en nämnd kan överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas genom laglighetsprövning. Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Vårgårda kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning alt. förvaltningsbesvär.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00