Gå till innehåll

Hur fungerar en kommun

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor. Det vanligaste är till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, och socialtjänst. Vi ansvarar även för trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Vårgårda kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för verksamheter. I verksamheterna arbetar tjänstepersoner. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som kan jämföras med en kommunens riksdag. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om budget, större utbyggnadsplaner, investeringar och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Styrelser och nämnder

Det är kommunfullmäktige som utser styrelser och nämnder för att sköta det fortlöpande arbetet. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Dessa områden har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för den största delen av kommunens intäkter.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste erbjudas till kommuninvånarna. Det är till exempel

 • förskola och utbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg om äldre och funktionshindrade
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne).

Frivilliga verksamheter

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo, exempelvis

 • stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • utveckling av näringslivet
 • kultur och evenemang.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Pontus Lilja