Gå till innehåll

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Pensionär

Ena delen av rådet med syfte att bereda pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Funktionsnedsättning

Andra delen av rådet med syfte att bereda inflytande och insyn i allmänna frågor som rör personer med funktiondnedsättning. Det är ett sammanhang och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionsrätt och tillgänglighet samt kommunledningen i Vårgårda.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Rådets uppgift

Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för pensionärer eller personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Rådet hanterar generella frågor. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Rådet är en möjlighet för till exempel de äldre att kommunicera med politiker genom sina representanter. Det kan till exempel vara frågor som rör boende för äldre eller busstrafik.

Ta del av rådets handlingar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-10
Senast uppdaterad: 2023-10-10
Sidansvarig: Pontus Lilja