Gå till innehåll

Vårgårdas vision

Algutstorp tomt med två nybyggda hus mor blå himmel

© Vårgårda kommun

Har du funderat över kommunens alla verksamheter någon gång? Har du i sådana fall frågat dig själv eller för den delen funderat över hur företag, föreningar, politiker, medborgare ska kunna arbeta för en samsyn på hur en kommun ska se ut? Att arbeta och ge allt för samma mål och samma värderingar.

Vi tror att kommunens vision ger förutsättning för det!

Det är fantastiskt att samarbeta över organisationsgränser och yrkesgränser för gemensamma värderingar och gemensamma mål. I Vårgårda kommun har vi en vision och en värdegrund som ska råda över, och inspirera oss i allt vi gör. Den ska vägleda oss och skapa en ideal bild av vad vi tillsammans kan nå.

Vår vision: Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår gemensamma vilja att göra Vårgårda till en ständigt bättre kommun att leva i. Vi skapar den tillsammans varje dag. I den goda kommunen vill vi ge möjlighet till delaktighet och engagemang som utvecklar. Vi är en gemenskap och tar tillsammans ansvar för den plats som vi tycker så mycket om.

I den goda kommunen bryr vi oss om varandra och respekterar allas olika förutsättningar. Här finns en välkomnande öppenhet och allt vi gör, det gör vi med respekt och omtanke. Vi agerar goda förebilder för våra barn, ungdomar och alla andra i vår omgivning. Detta bidrar till vår gemensamma önskan om en trygg och säker kommun att leva i.

I den goda kommunen ger vi alla förutsättningar att växa och att utvecklas som individer. Vi vågar tänka olika, kreativt och arbetar tillsammans mot utstakade mål. Vi är nyfikna och vågar agera annorlunda. Vi tror på framtiden, en framtid som vi alla delar.

I den goda kommunen formas framtiden av en hållbar livsstil. Det är självklart, enkelt och medvetet att leva hållbart. Det fungerar därför att vi har närhet till den service och infrastruktur som detta kräver. Vi har en rik fritid som en del i vår hållbara livsstil.

Ingen kan göra allt, men vi kan bidra till den goda kommunen utifrån våra egna förutsättningar. Vi gör det genom små och stora handlingar i vår vardag, varje dag. Vi är stolta över den goda kommunen som vi lever och verkar i och låter gärna omvärlden få veta det.

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås.

Engagera, inspirera och inkludera

​Hur vi vill se kommunen i framtiden är en viktig ingrediens. Kan vi komma överens om vad det är kan vi arbeta med samsyn och engagemang. En vision ska engagera för att skapa kraft i vårt dagliga arbete. En vision ska inspirera för att väcka lust att arbeta framåt. En vision ska inkludera för att alla ska känna att det berör oss alla.

Tjej som sluter ögonen och tänker med orden inspirera
Ben på en fotbollsplan med orden engagera
Ett gäng som står i klunga och håller varandra om axlarna med orden inkludera

Vi har byggt visionen tillsammans

Visionen är framtagen genom er. Representanter för kommunens personal, föreningar, företagare och förtroendevalda har fått beskriva vad Vårgårda är och vad det ska bli. Innehållet i visionen är era ord, era formuleringar och er syn på Vårgårda i framtiden.

Fyra fokusområden skapar en vision för tillväxt

 

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja