Gå till innehåll

Hur fungerar allmänna val

Det enklaste sättet att påverka utvecklingen är genom att rösta i de allmänna valen. Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

En viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

När röstar vi?

Vart fjärde år har alla röstberättigade vårgårdabor möjlighet att rösta i de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige.

Val till Europaparlamentet är vart femte år. Då får alla EU-medborgare välja vilka parlamentariker som ska styra EU. Nästa val till Europaparlamentet sker 2024.

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor, både på lokal och nationell nivå. Folkomröstningar kan ske både i samband med de allmänna valen och vid andra tillfällen.

Har jag rösträtt?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Dessutom finns särskilda regler i valen till kommun, region, riksdag, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Rösträtt i kommun och region

Du har rösträtt i valen till region- och kommunfullmäktige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen eller är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska ha rösträtt till riksdagen krävs att du fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt i EU-val

Eftersom Sverige är medlem i EU har du rätt att rösta i valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år. Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Hur röstar jag?

Det finns flera sätt som du kan rösta på. Du kan gå till din vallokal på valdagen eller så kan du välja att rösta i en förtidsröstninslokal under fötidsröstningen.

Dessutom har du möjlighet att rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare och rösta från utlandet.

Preliminär rösträkning ”onsdagsräkning”

Den preliminära rösträkningen sker på onsdagen efter valdagen.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja