Gå till innehåll

Fridhemskolan - Ordningsregler

Målet med våra regler är att alla ska trivas och känns sig trygga!

På vår skola

 • ska vi vara mot varandra som vi vill att andra ska vara mot oss
 • använder vi ett vårdat språk
 • blir ingen retad på grund av hur man är eller ser ut
 • har vi arbetsro på lektionerna och lyssnar på varandra
 • passar vi tiderna under hela skoldagen
 • hjälps vi åt att ta hand om skolans och varandras saker
 • går vi ut på förmiddags- och lunchrasten
 • lämnar vi inte skolgården utan att någon vuxen gett tillåtelse
 • plockar vi själva in det vi lekt med på rasten
 • smakar vi på maten innan man tycker till om den

Exempel på konsekvenser om ordningsregler bryts:

 • Elev kan visas ut från klassrummet resterande del av pågående lektion.
 • I samråd med vårdnadshavare kan elev få stanna kvar efter skolans slut i upp till en timme.
 • Rektor och lärare har rätt att omhänderta föremål som tillhör elev om föremålet stör skolverksamheten.
 • Rektor och skolpersonal har rätt att omhänderta föremål som utgör fara för säkerheten eller stör verksamheten.
 • I akuta situationer, för att skydda elev eller personal - får skolpersonal sära på elever eller hålla fast elev.
 • Om en elev orsakar skadegörelse kan eleven bli ersättningsskyldig eller få ställa tillrätta.

Om en elev bryter mot ordningsreglerna måste samtal föras på olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är. Samtalen måste leda till aktiva åtgärder för att eleven ska förbättra sitt beteende. Målet är att skapa en lugn arbetsmiljö för alla elever.

 • Lärare samtalar med eleven
 • Lärare kontaktar berörda vårdnadshavare som samtalar med sitt barn.
 • Lärare informerar rektor som samtalar med eleven.
 • Ärendet förs upp till lokala elevhälsan. Rektor beslutar om åtgärdsprogram och/eller andra åtgärder.

Dokumentet har upprättats i samverkan med elever och personal. Planen uppdateras under läsåret. Personal ansvarar för att gå igenom ordningsreglerna med eleverna varje ny termin.
Ordningsreglerna synliggörs på Schoolsoft och vårdnadshavare ombeds prata igenom reglerna och vad de innebär med sitt barn.

Rektor Fridhemskolan

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-03
Senast uppdaterad: 2023-12-03
Sidansvarig: Sara Röjd