Gå till innehåll

Fridhemskolan - Ordningsregler

Målet med våra regler är att alla ska trivas och känns sig trygga!

Ordningsregler och konsekvenser om de bryts:

Ta ansvar för dig själv

Jag gör mitt bästa när jag arbetar och hjälper till så att det är arbetsro i klassrummet.

Elev kan visas ut från klassrummet resterande del av pågående lektion och skolarbete ska tas igen efter skolans slut, på plats eller hemma. Om elev har missat undervisning på grund av dåligt beteende får lärare besluta om elev ska stanna kvar efter skolans slut, i upp till en timme. Information ges till vårdnadshavare när detta sker.

Ta ansvar för andra

Jag låter alla vara med och är en bra kamrat. Jag tänker på vad jag säger och använder inte svordomar och ord som kränker andra.

Vid kränkningar utreds situationen skyndsamt och åtgärder sätts in enligt Planen om kränkande behandling. Om skolan behöver tid att organisera för en elev som utgör fara för sig själv eller andra finns rätten för avstängning av elev.

Jag ber om ursäkt om det har blivit fel.

I akuta situationer, för att skydda andra får skolpersonal sära på elever eller hålla fast elev.

Ta ansvar för dina och andras saker

Jag får inte använda min mobil på skoltid utan lärares lov.

Rektor och lärare har rätt att omhänderta föremål som tillhör elev om föremålet stör skolverksamheten. Föremål hämtas ut av målsman. Rektor och skolpersonal har rätt att omhänderta föremål som utgör fara för säkerheten eller stör verksamheten.

Jag plockar in och undan arbetsmaterial som jag plockat fram.
Jag är rädd om skolans böcker, material och byggnader.

Om en elev orsakar skadegörelse kan eleven bli ersättningsskyldig eller få ställa till rätta oordning.

Dokumentet har upprättats i samverkan.
Planen uppdateras under läsåret. Personal ansvarar för att gå igenom ordningsreglerna med eleverna varje ny termin.

Om en elev bryter mot ordningsreglerna måste samtal föras på olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är. Samtalen måste leda till aktiva åtgärder för att eleven ska förbättra sitt beteende. Målet är att skapa en lugn arbetsmiljö för alla elever.

  1. Lärare samtalar med eleven
  2. Lärare kontaktar berörda vårdnadshavare som samtalar med sitt barn.
  3. Lärare informerar rektor som samtalar med eleven.
  4. Ärendet förs upp till lokala elevhälsan. Rektor beslutar om åtgärdsprogram och/eller andra åtgärder.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-04
Senast uppdaterad: 2024-04-04
Sidansvarig: Sara Röjd