Gå till innehåll

Diskriminering och kränkande behandling

Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling

Varje skola har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen beskrivs hur skolan jobbar förebyggande med frågorna. Planen berättar också hur skolan arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Om du är rädd att ditt barn blir mobbat eller har det dåligt

Om du får signaler att ditt barn utsätts för mobbning eller dålig behandling i skolan eller på förskolan ska du prata med läraren, någon annan i personalen eller rektorn på ditt barns förskola eller skola. Det går också bra att vända sig till elevhälsan.

Skolan och förskolan är skyldig att agera

Skolan och förskolan är skyldig att agera så snart någon i personalen får veta att en elev eller ett förskolebarn känner sig utsatt för trakasserier, mobbning eller kränkande behandling. Rektor ska informeras och skolan eller förskolan ska så snabbt som möjligt ta reda på vad som har hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skolenhet har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, för att motverka, behandla och följa upp förekomsten av alla former av mobbning.

Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Kontakt

Maria Ekström

Ansvarig för central barn och elevhälsa

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-10
Senast uppdaterad: 2024-04-10
Sidansvarig: Sara Röjd