Gå till innehåll

Ansökan och säg upp plats, fritidshem

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst, eller genom att fylla i och skicka in en blankett.

Ansökan kan och får gärna skickas in så tidigt som möjligt, dock räknas ködatum tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader enligt Skollagen 8 kap. 14 §, när vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i förskola.

Ansök om plats på förskola/fritidshem (Länk till annan webbplats)
Tacka ja /nej till plats (Länk till annan webbplats)

Erbjudande av plats innebär att vårdnadshavare erbjuds plats i första hand vid något av de alternativ man önskat, i andra hand ett skäligt erbjudande vid någon annan enhet i kommunen.

Tackar vårdnadshavare nej till platsen förloras platsen i kön och ny ansökan skickas in.

Att tacka ja till platsen innebär att vårdnadshavare debiteras från det datum börjar sin inskolning.

Om svar på placeringserbjudande ej inkommit inom 14 dagar återkallas platsen och ny ansökan skickas in.

Har barnet två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under erbjudande av plats.

Följande turordning gäller vid placering:

  1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap 7§)
  2. Syskonförtur/platsgaranti
  3. Omplaceringar
  4. Allmän förskola
  5. Ködatum

Uppsägning av plats görs direkt i vårdnadshavarappen Edlevo. Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Undantag gäller vid vårdnadshavarens arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn placerade på fritidshem.

Vid uppsägning kan ansökan till ny plats göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag är om placeringen har sagts upp på grund av arbetslöshet.

Uppsägning av plats (Länk till annan webbplats)

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-05
Senast uppdaterad: 2024-04-05
Sidansvarig: Sara Röjd